Τρίτη, 03 Δεκέμβριος 2013 11:41

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο ρόλος της γενετικής συμβουλευτικής εκτός από την γενετική διάγνωση και την επικοινωνία πολύπλοκων γενετικών πληροφοριών, είναι και η βοήθεια που προσφέρει στις οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές συνέπειες της διάγνωσης.

Η γενετική συμβουλευτική έχει σκοπό την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του ασθενούς και προτείνει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης με βάση τα τελευταία δεδομένα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας.

Στη Medigene η διαδικασία γίνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων.