Πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων

Με την μεγαλύτερηs βάση δεδομένων φαρμάκων στην Ελλάδα με 67.000 εγγραφές αλληλεπιδράσεων φαρμάκων βασισμένες σε ένθετα φαρμάκων και κλινικών μελετών παγκόσμια.

Πατήστε το κουμπί και δείτε τις αλληλεπιδράσεις της ομεπραζόλης με την κλοπιδογρέλη

Πατήστε το κουμπί και δείτε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων