Λίστα μικροβιολογικών εξετάσεων

Δείτε επεξηγηματικά τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων που υπάρχουν

Δείτε επεξηγηματικά τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων με τιμές αναφοράς και επεξήγηση αν ο δεικτης ειναι πάνω η κάτω απο τα επιτρεπτά όρια.

Πατήστε το κουμπί και δείτε πληροφορίες για την εξέταση της αιμοσφαιρίνης ούρων

Δείτε επεξηγηματικά τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων που υπάρχουν