Λίστα επικινδυνότητας G6PD

Πληροφορίες για φάρμακα και τροφές που θα πρέπει ν αποφεύγονται από άτομα με έλλειψη του ενζύμου G6PD.

Πατήστε το κουμπί και δείτε ένα μέρος του καταλόγου επικινδυνότητας G6PD

Πατήστε το κουμπί και δείτε ένα μέρος του καταλόγου επικινδυνότητας G6PD