Κτηνιατρικά φάρμακα

Κατάλογος κτηνιατρικών φαρμάκων με δραστικές ουσίες, εμπορικές ονομασίες με τις μορφες τους, ένδειξη και δυνατότητα αναζήτησης με βάση το ζώο και την ένδειξη.

Δείτε τα κτηνιατρικά φάρμακα καθώς και τις ενδείξεις για αυτά. 

Δείτε παρακάτω το rapidexon.