Πρόγραμμα

Manual 2' διαδραστικότητας iTrustMed με πρόγραμμα φαρμακείου
Manual 22' προγράμματος iTrustMed
Παραμετροποίηση Pop-up ITrustMed

Το ITrustMed Φαρμακείου αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή πρόβλεψης αλληλεπίδρασης φαρμάκων κατά την εκτέλεση της συνταγής:

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό ή την αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση του iTrustMed καθώς και περισσότερες πληροφορίες εγκατάστασης

Μια εταιρεία Πληροφορικής για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αξιόπιστη θα πρέπει να έχει ισχυρή τεχνική υποστήριξη.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την άιτηση συνδρομής για το λογισμικό μας καθώς και τους Όρους Χρήσεως.