Εμπορικές ονομασίες & δραστικές

Πλήρη κατάλογο δραστικών ουσιών και τις αντίστοιχες εμπορικες ονομασίες, ένθετα φαρμάκων (SPC), εμπορικές μορφές, ανεπιθύμητες ενέργειες, ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις, διανομέας φαρμάκου.

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για  ανεπιθύμητες ενέργειες, ενδείξεις, δοσολογία , αντενδείξεις, κύηση και γαλουχία και ειδικές προφυλάξεις

ενδείξεις αντενδείξεις  δοσολογία
ειδικές προφυλάξεις κύηση και γαλουχία ανεπιθύμητες ενέργειες