Ανεπιθύμητες ενέργειες

Πλήρης κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών των σκευασμάτων με τις εμπορικές ονομασίες και τις δραστικές ουσίες

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για  ανεπιθύμητες ενέργειες

Ανεπιθύμητες ενέργειες